lv:Contact us LV/LV

Sazinies ar mums

VIN numurs atrodas automobiļa vējstikla ārpusē, apakšējā labajā stūrī
Vai Tu vēlies saņemt jaunākās ziņas un piedāvājumus no CUPRA? *

CUPRA oficiālās pārstāvniecības SIA “Autobrava” pienākumi

SIA “Autobrava” ir pienākums likumīgi apstrādāt personas datus, tajā skaitā vācot, pārsūtīt un glabāt personas datus, privātuma politikas noteikumos un citos ar personas datu apstrādi saistītajos SIA “Autobrava” noteikumos un Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.2016/679 un citi attiecīgie tiesību akti, mērķi un nosacījumi.

Nobeiguma noteikumi

SIA “Autobrava” ir tiesības vienpusēji mainīt šos Noteikumus, ņemot vērā no attiecīgās likumdošanas izrietošās prasības.