lv:Owners:Pamācības:Steering wheel LV/LV

CUPRA DAUDZFUNKCIJU STŪRE.

BRAUCIET GUDRĀK

Vai vēlaties uzzināt vairāk par daudzfunkciju stūri?

Daudzfunkciju stūre ir aprīkota ar moduļiem, kas ļauj kontrolēt dažādas funkcijas, nenoņemot rokas no stūres.

Vadības pogas uz daudzfunkciju stūres ļauj:

 • regulēt skaļumu
 • aktivēt un atiestatīt ieprogrammēto ātrumu
 • ieslēgt un izslēgt kruīza kontroles palīgfunkcijas
 • ieslēgt un izslēgt Travel Assist
 • mainīt iestatīto ACC distanci
 • palielināt vai samazināt ieprogrammēto ātrumu
 • izvēlēties braukšanas profilu (CUPRA poga)
 • izvēlēties un meklēt radio stacijas
 • ieslēgt un izslēgt stūres apsildi
 • ieslēgt un izslēgt balss vadības funkciju
 • mainīt digitālā paneļa skatus
 • mainīt instrumentu bloka izvēlni
 • iedarbināt/izslēgt dzinēju
 • pārslēgt pārnesumus manuāli
Steering wheel

Zināšanās ir spēks

Vai vēlaties uzzināt vairāk par sava CUPRA automobiļa funkcijām un tehnoloģijām?

Šo informāciju atradīsiet CUPRA īpašnieka rokasgrāmatas sadaļās.