lv:Privacy Policy LV/LV

Konfidencialitātes politika

 

 Data controller identity:

 SEAT, S.A. with Tax Identification Number A-28 049 161

 Address:

 Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona)

 Mail:

 customercare@cupraofficial.com

 Data Protection Officer contact details:

 dataprotection@seat.es

Konfidencialitātes politika

SEAT SPORT, S.A. apkopo katra lietotāja ("Lietotājs"), kas lieto CUPRA tīmekļa vietni un tostarp sazinās ar mums, personīgos datus, kuru apstrādes kārtību nosaka šī konfidencialitātes politika ("Konfidencialitātes politika").

Lietotāja personīgo datu pārzinis ir SEAT SPORT S.A., juridiskā adrese Autovía A-2, Km 585 – 08760 Martorell, nodokļu maksātāja identifikācijas numurs A-62390653, reģistrācijas ieraksts Barselonas komercreģistrā 43621, sējums 205, lapa B-223602. Lietotājs var sazināties ar SEAT SPORT S.A. datu aizsardzības speciālistu, nosūtot e-pastu uz: dataprotection@seat.es.

Atkarībā no Lietotāja izmantotajiem pakalpojumiem datu apstrāde notiek šādos nolūkos:

lai atbildētu uz Lietotāja pieprasījumiem vai jautājumiem, kas iesniegti, izmantojot funkciju "SAZINĀTIES AR MUMS";

ja Lietotājs sniedz mums trešo personu personīgo informāciju, Lietotāja pienākums ir informēt SEAT SPORT S.A. un saņemt piekrišanu, lai SEAT SPORTS S.A. varētu izmantot informāciju, lai atbildētu uz jautājumiem, ko mums uzdod Lietotājs vai trešā persona.

Datu apstrādes likumīgais pamats ir Lietotāja piekrišana. Lietojot CUPRA tīmekļa vietni un katru reizi, kad tiek ieviestas izmaiņas Konfidencialitātes politikā, Lietotājs piekrīt savu personīgo datu apstrādei saskaņā ar spēkā esošo Konfidencialitātes politiku. Ja Lietotājs nepiekrīt datu apstrādei, Lietotājam var nebūt pieejami daži no CUPRA tīmekļa vietnes pakalpojumiem.

SEAT SPORT S.A. var nolīgt citus uzņēmumus pakalpojumu sniegšanai savā vārdā, tostarp, mārketingam, tīmekļa vietnes uzturēšanai, atbildēšanai uz klientu vai Lietotāju pieprasījumiem. Lai nodrošinātu minēto pakalpojumu sniegšanu SEAT SPORT S.A. vārdā, trešajām personām var būt nepieciešama piekļuve noteiktiem Lietotāja personīgajiem datiem.

SEAT SPORT S.A. izpaudīs Lietotāja personīgos datus, ja to prasa likums vai tiesas lēmums, vai aizdomīgu darbību izmeklēšanai.

SEAT SPORT S.A. nekādā gadījumā neveiks starptautisku datu pārsūtīšanu uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas.

SEAT SPORT S.A. apņemas ievērot Lietotāja personīgās informācijas konfidencialitāti un saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības noteikumiem garantēt Lietotāja tiesības piekļūt Lietotāja personīgajiem datiem, labot vai dzēst tos, ierobežot datu apstrādi, iebilst pret datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnešanu un tiesības atsaukt piekrišanu Lietotāja personīgo datu apstrādei. Šīs tiesības var īstenot, nosūtot e-pastu uz customercare@cupraofficial.com.

SEAT SPORT S.A. glabās Lietotāja personīgos datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu un atbildētu uz saņemtajiem pieprasījumiem, un jebkurā gadījumā, pat pēc attiecību izbeigšanas, tik ilgi, cik nepieciešams, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu un drošību, novērstu krāpšanu un ļaunprātīgu izmantošanu, un citos likumīgi nepieciešamajos nolūkos.

Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentā uzraudzības iestādē.

Lietotājs apliecina, ka Lietotāja iesniegtā personīgā informācija ir pareiza un precīza un apņemas informēt par jebkādām izmaiņām šajā personīgajā informācijā. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkādiem CUPRA tīmekļa vietnei, par CUPRA tīmekļa vietni atbildīgajai personai vai trešajai personai nodarītiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies, norādot nepareizu, neprecīzu vai nepilnīgu informāciju reģistrācijas veidlapās.

Lietotāji tiks informēti par šīs Konfidencialitātes politikas izmaiņām CUPRA tīmekļa vietnē, un viņiem tiks lūgts apstiprināt savu piekrišanu Konfidencialitātes politikas izmaiņām.